Historie

Koret holder sine ugentlige prøver i Stadsarkivet, Skolegade 2 B Kolding. Der holdes korprøve hver tirsdag, fra kl. 19.30 til 21.45.


KoldingKoret er et nutidigt kor med et alsidigt program, der spænder fra renæssance til nutidig musik. Repertoiret veksler mellem kirkemusik, verdslige satser og sange fra traditionel udtryksform til moderne rytmer. Der er tradition for et par julekoncerter i omegnens kirker og forårskoncert på Kunstmuseet Trapholt og Nicolai Scene eller lign.


Koret ledes af Tommy Bülov, der p.t. er freelanceorganist og er en dygtig og meget inspirerende leder af koret.


Medlem af kor 72


Koret, der tidligere hed Kolding Korforening, blev stiftet af den dynamiske købmand Holger Kelstrup den 6. januar 1933, og blev det første blandede kor i kolding


Korets første dirigent var Axel Carstens fra Kolding højere almenskole, som havde koret til 1939. Der kan nævnes adjunkt Tor Emmeluth, som dirigerede koret fra 1949 til 1961, hvor seminarielærer Carl Larsen tiltrådte og havde koret i 24 år. Carl Larsen bidrog i stor stil til udviklingen af Koldings musikliv. Han manglede et orkester til koret og startede derfor Kolding Kammerorkester. I 1986 blev tidligere seminarielektor Leif Stenlev leder af koret efter Carl Larsen, og det var han frem til 1991, hvor Neel Buhr havde koret i 10 år. Derefter blev Leif Stenlev atter dirigent. I 2002 skiftede koret navn til det nuværende KoldingKoret. Efter ca. 5 år med Leif Stenlev som dirigent kom den helt unge Kathrine Smitshuysen til, uddannet på Esbjerg Musikkonservatorium. Efter at Kathrine havde fået et par børn fik koret den nuværende dirigent Tommy Schmidt Bülov som p.t. er freelanceorganist.